Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 8.5.2008 - Suvikas v. neuvosto

(Asia F-6/07)

(Henkilöstö - Väliaikaiset toimihenkilöt - Oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvä seikka - Luottamukselliset asiakirjat - Lainvastaisesti saadut asiakirjat - Asiakirjojen poistaminen - Palvelukseen ottaminen - Avoin toimi - Hakemuksen lainvastainen hylkääminen - Kumoaminen - Vahingonkorvauskanne - Palvelukseenottamismahdollisuuden menettäminen - Arviointi oikeuden ja kohtuuden mukaan)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Risto Suvikas (Helsinki, Suomi) (edustaja: asianajaja M.-A. Lucas)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Arpio Santacruz ja I. Šulce)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä neuvoa-antavan valintalautakunnan päätöksen olla sisällyttämättä kantajaa parhaiden hakijoiden luetteloon valintamenettelyssä, joka liittyi neuvoston ilmoitukseen avoimesta toimesta B/024, ja toisaalta tämän luettelon sekä neuvoston päätösten ottaa avoimiin toimiin luetteloon sisällytetyt hakijat eikä kantajaa kumoaminen - Vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Suvikkaan esittämät asiakirjat kannekirjelmän liitteinä A 14-A 16 poistetaan asiakirja-aineistosta.

Työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen 20.2.2006 tekemä päätös olla sisällyttämättä Suvikasta parhaiden hakijoiden luetteloon väliaikaisten toimihenkilöiden (neuvosto/B/024) valintamenettelyn päätteeksi kumotaan.

Euroopan unionin neuvosto velvoitetaan maksamaan Suvikkaalle 20 000 euron korvaus tämän kärsimästä aineellisesta vahingosta.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan unionin neuvosto velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________