Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. május 8-i ítélete - Suvikas kontra Tanács

(F-6/07. sz. ügy)

(Közszolgálat - Ideiglenes alkalmazottak - Közbenső eljárási kérdések - Bizalmas iratok - Jogellenesen megszerzett iratok - Iratok eltávolítása - Felvétel - Álláshely-üresedés - A pályázat jogellenes elutasítása - Megsemmisítés - Kártérítési kereset - A felvételre való esély elvesztése - Méltányos mérlegelés szerinti értékelés)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Risto Suvikas (Helsinki, Finnország) (képviselő: M.-A. Lucas ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Arpio Santacruz és I. Šulce meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a Kiválasztási Tanácsadó Bizottságnak a felperest a Tanács B/024. sz. álláshirdetésével kapcsolatos kiválasztáson a legjobb eredményt elért pályázók listájára fel nem vevő határozatának megsemmisítése, másrészt ennek a listának, valamint a betöltendő álláshelyekre felvételt a listán szereplő pályázók közül eszközlő és a felperes felvételét mellőző tanácsi határozatok megsemmisítése - Kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék eltávolítja az ügy aktái közül a Risto Suvikas által keresetének A 14-A 16. mellékleteként benyújtott iratokat.

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a szerződések megkötésére felhatalmazott hatóság 2006. február 20-i, Risto Suvikast a Tanács B/024. sz. álláshirdetésével kapcsolatos kiválasztáson a legjobb eredményt elért pályázók listájára fel nem vevő határozatát.

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi az Európai Unió Tanácsát, hogy fizessen Risto Suvikasnak 20 000 eurót az őt ért vagyoni kár megtérítése címén.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Tanácsát kötelezi a költségek viselésére.

____________