Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2008. gada 8. maija spriedums - Suvikas/Padome

(lieta F-6/07)

Civildienests - Pagaidu darbinieki - Procesa jautājumi - Konfidenciāli dokumenti - Prettiesiski iegūti dokumenti - Dokumentu izņemšana - Pieņemšana darbā - Amata vakance - Kandidatūras prettiesiska noraidīšana - Atcelšana - Prasība par zaudējumu atlīdzību - Iespējas tikt pieņemtam darbā zaudēšana - Novērtēšana ex aequo et bono

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Risto Suvikas, Helsinki (Somija) (pārstāvis - M.-A. Lucas, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - M. Arpio Santacruz un I. Šulce)

Priekšmets

Pirmkārt, atcelt Atlases padomdevējas komitejas lēmumu neiekļaut prasītāju labāko kandidātu sarakstā sakarā ar Padomes B/024 paziņojuma par vakanci atlasi un, otrkārt, atcelt šo sarakstu, kā arī Padomes lēmumus ieņemamajos amatos pieņemt darbā [sarakstā] iekļautos kandidātus un nepieņemt darbā prasītāju - Prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

Suvikas kunga prasības pieteikuma A 14-A 16 pielikumā iesniegto dokumentu izņemšana no lietas materiāliem;

atcelt institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, 2006. gada 20. februāra lēmumu neietvert Suvikas kungu labāko kandidātu sarakstā sakarā ar pagaidu darbinieku atlasi Padome B/024;

piespriest Eiropas Savienības Padomei pārskaitīt Suvikas kungam EUR 20 000 materiālā kaitējuma atlīdzināšanai;

pārējā daļā prasība noraidīt;

Eiropas Savienības Padome atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________