Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a treia) din 8 mai 2008 - Suvikas/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza F-6/07)

(Funcție publică - Agenți temporari - Incident de procedură - Documente confidențiale - Documente obținute în mod ilicit - Retragerea documentelor - Recrutare - Post vacant - Respingere nelegală a candidaturii - Anulare -Acțiune în despăgubiri - Pierderea oportunității de a fi recrutat - Evaluare ex aequo et bono)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Risto Suvikas (Helsinki, Finlanda) (reprezentant: M.-A. Lucas, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanţi: M. Arpio Santacruz şi I. Šulce, agenţi)

Obiectul

Pe de o parte, anularea deciziei Comitetului consultativ de selecție de a nu îl înscrie pe reclamant pe lista celor mai buni candidați la selecția referitoare la anunțul de post vacant B/24 al Consiliului și, pe de altă parte, anularea acestei liste și a deciziilor Consiliului de a recruta pe posturile care trebuie ocupate a candidaților care erau înscriși în aceasta și de a nu îl recruta pe reclamant - Cerere de daune-interese.

Dispozitivul

Documentele prezentate de domnul Suvikas în anexele A14, A15 și A16 la cererea introductivă se retrag din dosarul cauzei.

Anulează decizia autorității împuternicite să încheie contracte din 20 februarie 2006 de a nu îl înscrie pe domnul Suvikas pe lista celor mai buni candidați cu ocazia selecției agenților temporari Consiliu/B/024.

Obligă Consiliul Uniunii Europene să plătească domnului Suvikas suma de 20000 de euro pentru repararea prejudiciului material suferit de acesta.

Respinge în rest acțiunea.

Obligă Consiliul Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________