Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 8 maj 2008 - Suvikas mot rådet

(Mål F-6/07)

(Personalmål - Tillfälligt anställda - Incident under förfarandet - Konfidentiella handlingar - Handlingar som erhållits på olaglig väg - Borttagande av handlingar - Rekrytering - Ledig tjänst - Olaglig avvisning av kandidatur - Ogiltigförklaring - Skadeståndstalan - Förlust av en möjlighet att bli anställd - Utvärdering ex aequo et bono)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Risto Suvikas (Helsingfors, Finland) (ombud: advokaten M.- A. Lucas)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Arpio Santacruz och I. Ŝulce)

Saken

Dels ogiltigförklaring av den rådgivande uttagningskommitténs beslut att inte uppta sökanden på förteckningen över de bästa sökandena i uttagningen enligt rådets meddelande om lediga tjänster B/024, dels ogiltigförklaring av denna förteckning samt rådets beslut att till de utlysta tjänsterna rekrytera sökande som var upptagna på förteckningen och att inte rekrytera sökanden - Skadeståndstalan

Domslut

De handlingar som upprättades av R. Suvikas i bilaga A 14-A 16 till ansökan skall borttas ur ansökan.

Beslutet av den 20 februari 2006 av den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal, att inte uppta R. Suvikas i förteckningen över de bästa sökandena i uttagningen enligt rådets meddelande om lediga tjänster B/024 ogiltigförklaras.

Europeiska unionens råd ska betala skadestånd till sökanden med ett belopp på 20 000 euro för den materiella skada som sökanden lidit.

Talan avslås i övrigt.

Europeiska unionens råd ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________