Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 16. dubna 2008 - Doktor v. Rada

(Věc F-73/07)

(Veřejná služba - Úředníci - Přijetí - Propuštění na konci zkušební doby)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: František Doktor (Bratislava, Slovensko) (zástupci: S. Rodrigues, R. Albelice a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: M. Arpio Santacruz a M. Simm, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí orgánu Rady oprávněného ke jmenování z října 2006 o propuštění žalobce na konci zkušební doby, jednak návrh na náhradu škody.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________