Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 16. april 2008 - Doktor mod Rådet

(Sag F-73/07)

(Personalesag - tjenestemænd - ansættelse - afskedigelse ved afslutningen af prøveperioden)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Frantisek Doktor (Bratislava, Slovakiet) (ved avocats S. Rodrigues, R. Albelice og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Arpio Santacruz og M. Simm, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels annullation af afgørelse, truffet af Rådets ansættelsesmyndighed den 26. oktober 2006, om afskedigelse af sagsøgeren ved udgangen af dennes prøveperiode og dels påstand om erstatning.

Konklusion

Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________