Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 16.4.2008 - Doktor v. neuvosto

(Asia F-73/07)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Palvelukseen ottaminen - Irtisanominen koeajan päätteeksi)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Frantisek Doktor (Bratislava, Slovakia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues, R. Albelice ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Arpio Santacruz ja M. Simm)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä neuvoston nimittävän viranomaisen lokakuussa 2006 tekemän sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja irtisanottiin hänen koeaikansa päätteeksi ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________