Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 16 april 2008 - Doktor / Raad

(Zaak F-73/07)

(Openbare dienst - Ambtenaren - Aanwerving - Ontslag aan einde van proeftijd)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Frantisek Doktor (Bratislava, Slowakije) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, R. Albelice, en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Arpio Santacruz en M. Simm, gemachtigden)

Voorwerp van de zaak

Enerzijds, vordering tot nietigverklaring van het besluit van het TABG van de Raad van 24 oktober 2006 om verzoeker aan het einde van zijn proeftijd te ontslaan en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

Dictum van het arrest

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________