Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 16. apríla 2008 - Doktor/Rada

(vec F-73/07)

(Verejná služba - Úradníci - Prijímanie - Prepustenie po uplynutí skúšobnej doby)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Frantisek Doktor (Bratislava, Slovensko) (v zastúpení: S. Rodrigues, R. Albelice a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Arpio Santacruz a M. Simm, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu Rady z októbra 2006 o prepustení žalobcu po uplynutí skúšobnej doby a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________