Language of document :

Personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den 16 april 2008 - Doktor mot rådet

(Mål F-73/07)

(Personalmål - Tjänstemän - Rekrytering - Uppsägning efter provanställningens slut)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Frantisek Doktor (Bratislava, Slovakien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues, R. Albelice, och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Arpio Santacruz och M. Simm)

Saken

Talan dels om ogiltigförklaring av det beslut att säga upp sökanden efter dennes provanställning som rådets tillsättningsmyndighet fattade i oktober 2006, dels om skadestånd.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________