Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (pléna) ze dne 24. června 2008 - Andres v. ECB

(Věc F-15/05)1

"Veřejná služba - Zaměstnanci ECB - Odměny - Konzultace Výboru zaměstnanců ECB - Metoda výpočtu roční opravy odměn - Provedení rozsudku soudu Společenství - Retroaktivita"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Carlos Andres a další (Frankfurt nad Mohanem, Německo) (zástupci: G. Vandersanden a L. Levi, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka (zástupci: C. Zilioli a M. K. Sugar, zmocněnci, ve spolupráci s B. Wägenbaur, advokátem)

Předmět věci

Jednak zrušení výplatních pásek žalobců za červenec 2004 v rozsahu, v němž obsahují zvýšení výplaty stanovené na základě údajně protiprávní metody každoročního přizpůsobení odměn a v němž se toto zvýšení neuplatní se zpětným účinkem na roky 2001, 2002 a 2003, a jednak návrh na náhradu škody.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady.

____________

1 - Úř. věst. C 132, 28.5.2005, s. 32 (věc původně zapsaná u Soudu prvního stupně Evropských společenství pod číslem T-131/05 a převedená na Soud pro veřejnou službu Evropské unie usnesením ze dne 15.12.2005).