Language of document :

Personalerettens dom (Plenum) af 24. juni 2008 - Andres mod ECB

(Sag F-15/05) 1

(Tjenestemænd - ECB's personale - vederlag - høring af ECB's Personaleudvalg - metoden til beregning af den årlige tilpasning af vederlag - opfyldelse af en dom afsagt af Fællesskabets retsinstanser - tilbagevirkende kraft)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Carlos Andres m.fl. (Frankfurt am Main, Tyskland) (ved avocats G. Vandersanden og L. Levi)

Sagsøgte: Den Europæiske Centralbank (ved C. Zilioli og K. Sugar, som befuldmægtigede, bistået af avocat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Dels en påstand om annullation af sagsøgernes lønsedler for juli 2004, for så vidt som de indeholder en lønforhøjelse, der er fastsat under anvendelse af en angiveligt ulovlig ordning for den årlige tilpasning af vederlag, og idet denne forhøjelse ikke har tilbagevirkende kraft for 2001, 2002 og 2003, dels en påstand om erstatning.

Konklusion

Den Europæiske Centralbank frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 132 af 28.5.2005, s. 32 (sagen er oprindelig registreret ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans under nr. T-131/05 og overført til EU-Personaleretten ved kendelse af 15.12.2005).