Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (teljes ülés) 2008. június 24-i ítélete - Andres kontra EKB

(F-15/05. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Az EKB személyzete - Díjazás - Az EKB személyzeti bizottságával folytatott konzultáció - A díjazás éves kiigazításának számítási módja - A közösségi bíróság ítéletének végrehajtása - Visszaható hatály)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Carlos Andres és társai (Frankfurt am Main, Németország) (képviselők: G. Vandersanden és L. Levi ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank (képviselők: C. Zilioli és K. Sugar meghatalmazottak, segítőjük: B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt a felperesek 2004. júliusi illetményjegyzékének megsemmisítése, amennyiben azok állítólag jogellenes, éves illetmény-kiigazítás alkalmazásával megállapított illetményemelést tartalmaznak, és amennyiben ezen emelés 2001-re, 2002-re és 2003-ra visszaható hatállyal nem vonatkozik, másrészt kártérítés iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 132., 2005.5.28., 32. o. (Az ügyet eredetileg az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságán T-131/05. számon vették nyilvántartásba, a 2005. december 15-i végzéssel pedig áttették az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékéhez).