Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (ședință plenară) din 24 iunie 2008 - Andres/BCE

(Cauza F-15/05)1

(Funcție publică - Personalul BCE - Remunerație - Consultarea comitetului personalului BCE - Metodă de calcul al adaptării anuale a remunerațiilor - Executarea unei hotărâri a instanței comunitare - Retroactivitate)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Carlos Andres și alții (Frankfurt-am-Main, Germania) (reprezentanţi: G. Vandersanden şi L. Levi, avocats)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană (reprezentanţi: C. Zilioli şi K. Sugar, asistați de B.Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Pe de o parte, anularea buletinelor de salariu ale reclamanților pentru luna iulie 2004, în măsura în care cuprind o creștere de salariu stabilită în aplicarea unei metode de adaptare anuală a remunerațiilor despre care se pretinde că este ilegală și în care această creștere nu intervine cu titlu retroactiv pentru anii 2001, 2002 și 2003, precum și, pe de altă parte, o cerere de daune interese

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 132, 28.5.2005, p. 32 (cauză înregistrată inițial la Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților Europene cu numărul T-131/05 și transferată la Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene prin Ordonanța din 15.12.2005).