Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (občna seja) z dne 24. junija 2008 - Andres proti ECB

(Zadeva F-15/05)1

(Javni uslužbenci - Osebje ECB - Osebni prejemki - Posvetovanje z odborom uslužbencev ECB - Metoda izračunavanja letne prilagoditve osebnih prejemkov - Izvršitev sodbe sodišča Skupnosti - Retroaktivnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeče stranke: Carlos Andres in drugi (Francfort-sur-le-Main, Nemčija) (zastopnika: G. Vandersanden in L. Levi, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska centralna banka (zastopniki: C. Zilioli in K. Sugar, zastopnika, skupaj z B. Wägenbaur, odvetnik)

Predmet zadeve

Na eni strani razglasitev ničnosti plačilnih listov tožečih strank za mesec julij 2004, ker vsebujejo povišanje plač na podlagi domnevno nezakonite metode letne prilagoditve osebnih prejemkov in ker to povišanje nima retroaktivnega učinka za leta 2001, 2002 in 2003, ter na drugi strani odškodninski zahtevek.

Izrek sodbe

1)    Tožba se zavrne.

2)    Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 132, 28.5.2005, str. 32 (zadeva sprva vpisana v vpisnik pri Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti pod št. T-131/05 in odstopljena Sodišču za uslužbence Evropske unije s sklepom z dne 15.12.2005).