Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 15. července 2008 - Pouzol v. Účetní dvůr Evropských společenství

(Věc F-28/08)1

"Veřejná služba- Úředníci - Důchody - Převod nároků na důchod nabytých před vstupem do služby u Společenství - Potvrzující rozhodnutí - Nepřípustnost"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce : Michel Pouzol (Combaillaux, Francie) (zástupci: D. Grisay, I. Andoulsi a D. Piccininno, advokáti)

Žalovaný : Účetní dvůr Evropských společenství (zástupci: T. Kennedy, J.-M. Stenier a G. Corstens, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Účetního dvora ze dne 29. listopadu 2007, jakož i návrhů učiněných žalobci dne 10. května 2007 týkajících se převodu nároků na důchod nabytých ve Francii - Návrh na náhradu škody

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

M. Pouzolovi se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 116, 9.5.2005, s. 35.