Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 15. juli 2008 - Pouzol mod Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber

(Sag F-28/08) 1

(Personalesag - tjenestemænd - pensioner - overførsel af pensionsrettigheder optjent inden tiltrædelse af tjenesten ved De Europæiske Fællesskaber - stadfæstende afgørelser - afvisning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Michel Pouzol (Combaillaux, Frankrig) (ved avocats D. Grisay, I. Andoulsi og D. Piccininno)

Sagsøgt: Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber (ved T. Kennedy, J.-M. Stenier og G. Corstens, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af Revisionsrettens afgørelse af 29. november 2007 og de forslag, som sagsøgeren fik forelagt den 10. maj 2007 i forbindelse med overførslen af de pensionsrettigheder, han havde optjent i Frankrig - påstand om erstatning

Konklusion

Sagen afvises.

Michel Pouzol betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 116 af 9.5.2005, s. 35.