Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 15. juuli 2008. aasta määrus - Pouzol versus Euroopa Ühenduste Kontrollikoda

(Kohtuasi F-28/08)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Pension - Enne ühenduste teenistusse astumist omandatud pensioniõiguste ülekandmine - Kinnitavad otsused - Vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Michel Pouzol (Combaillaux, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid D. Grisay, I. Andoulsi ja D. Piccininno)

Kostja: Euroopa Ühenduste Kontrollikoda (esindajad: T. Kennedy, J.-M. Stenier ja G. Corstens)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada kontrollikoja 29. novembri 2007. aasta otsus ja hagejale 10. mail 2007 tehtud ettepanekud Prantsusmaal omandatud pensioniõiguste ülekandmise kohta - Kahju hüvitamise nõue.

Määruse resolutiivosa

1.    Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.    Mõista kohtukulud välja M. Pouzol'ilt .

____________

1 - C 116, 09.05.0 lk 35.