Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 15. jūlija rīkojums - Pouzol/Eiropas Kopienu Revīzijas palāta

(lieta F-28/08) 1

Civildienests - Ierēdņi - Pensijas - Tiesību uz pensiju, kas iegūtas pirms darba uzsākšanas Kopienu civildienestā, pārnešana - Apstiprinoši lēmumi - Nepieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Michel Pouzol, Combaillaux (Francija) (pārstāvji - D. Grisay, I. Andoulsi un D. Piccininno, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Revīzijas palāta (pārstāvji - T. Kennedy, J.-M. Stenier un G. Corstens)

Priekšmets

Lūgums atcelt Revīzijas palātas 2007. gada 29. novembra lēmumu, kā arī prasītājam 2007. gada 10. maijā izteiktos piedāvājumus par Francijā iegūto tiesību uz pensiju pārnešanu - Lūgums atlīdzināt zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

M. Pouzol atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 116, 09.05.2000., 35 lpp.