Language of document :

Ordonanţa Tribunalului Funcţiei Publice (Camera întâi) din 15 iulie 2008 -Pouzol/Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene

(Cauza F-28/08)1

(Funcție publică - Funcționari - Pensii - Transferul drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciul Comunităților - Decizii de confirmare - Inadmisibilitate)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Michel Pouzol (Combaillaux, Franţa) (reprezentanţi: D. Grisay, I. Andoulsi şi D. Piccininno, avocats)

Pârâtă: Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene (reprezentanţi: T. Kennedy, J.-M. Stenier şi G. Corstens, agenţi)

Obiectul

Anularea Deciziei Curții de Conturi din 29 noiembrie 2007, precum și a propunerilor făcute reclamantului la 10 mai 2007 privind transferul drepturilor de pensie dobândite în Franța - Cerere de daune interese

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

Obligă pe domnul Pouzol la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 116, 9.5.08, p. 35.