Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 15. julija 2008 - Michel Pouzol proti Računskemu sodišču Evropskih skupnosti

(Zadeva F-28/08)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Pokojnine - Prenos pokojninskih pravic pridobljenih pred začetkom službe v Skupnostih - Potrditvene odločbe - Nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Michel Pouzol (Combaillaux, Francija) (zastopniki: D. Grisay, I. Andoulsi in D. Piccininno, odvetniki)

Tožena stranka: Računsko sodišče Evropskih skupnosti (zastopniki: T. Kennedy, J.­M. Stenier in G. Corstens)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Računskega sodišča z dne 29. novembra 2007 in predlogov glede prenosa pokojninskih pravic, pridobljenih v Franciji, ki jih je predstavilo tožeči stranki 10. maja 2007 - Odškodninski zahtevek.

Izrek sklepa

Tožba se kot nedopustna zavrže.

M. Pouzolu se naloži plačilo stroškov.

____________

1 - UL C 116, 9.5.2008, str. 35.