Language of document :

Beschikking van de president van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 3 juli 2008 -Plasa / Commissie

(Zaak F-52/08 R)

(Ambtenaren - Kort geding - Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging van besluit tot herplaatsing - Spoedeisendheid - Geen)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Wolfgang Plasa (Algiers, Algerije) (vertegenwoordiger: G. Vandersanden, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en B. Eggers, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om opschorting van de tenuitvoerlegging van het besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 8 mei 2008 om verzoeker met ingang van 1 augustus 2008 in Brussel (België) tewerk te stellen

Dictum

Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.

____________