Language of document :

Sklep predsednika Sodišča za uslužbence z dne 3. julija 2008 - Plasa proti Komisiji

(Zadeva F-52/08 R)

(Javni uslužbenci - Postopek za izdajo začasne odredbe - Predlog za odložitev izvršitve odločbe o prerazporeditvi - Nujnost - Neobstoj)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Wolfgang Plasa (Alžir, Alžirija) (zastopnik: G. Vandersanden, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in B. Eggers, zastopnika)

Predmet zadeve

Predlog za odložitev izvršitve odločbe Komisije Evropskih skupnosti z dne 8. maja 2008, s katero se tožeča stranka od 1. avgusta 2008 prerazporedi v Bruselj (Belgija).

Izrek sklepa

1)    Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne .

2)    Stroški se pridržijo.

____________