Language of document :

Beslut meddelat av personaldomstolens ordförande den 3 juli 2008 - Plasa mot kommissionen

(Mål F-52/08 R)

(Personalmål - Interimistiskt förfarande - Ansökan om uppskov med verkställigheten av ett beslut om förflyttning - Krav på skyndsamhet - Föreligger inte)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Wolfgang Plasa (Alger, Algeriet) (ombud: advokaten G. Vandersanden)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och B. Eggers)

Saken

Ansökan om uppskov med verkställigheten av Europeiska gemenskapernas kommissions beslut av den 8 maj 2008 att flytta sökandens tjänstgöringsort till Bryssel (Belgien) från och med den 1 augusti 2008.

Avgörande

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.

____________