Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a treia) din 10 iulie 2008 - Sapara/Eurojust

(Cauza F-61/06)1

(Funcție publică - Agenți temporari - Recrutare - Stagiu - Prelungirea perioadei de stagiu - Concediere la sfârșitul perioadei de stagiu - Obligația de motivare - Dreptul la apărare - Eroare vădită de apreciere - Hărțuire morală)

Limba de procedură: engleza

Părţile

Reclamantă: Cathy Sapara (Haga, Țările de Jos) (reprezentanţi: G. Vandersanden și C. Ronzi, avocats)

Pârât: Eurojust (reprezentant: L. Defalque, avocat)

Obiectul

Pe de o parte, anularea Deciziei Eurojust din 6 iulie 2005 de încetare a contractului de agent temporar al reclamantei la sfârșitul perioadei sale de stagiu, și, pe de altă parte, o cerere de daune interese.

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 165, 15.7.2006, p. 35.