Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 10. júla 2008 - Cathy Sapara/Eurojust

(vec F-61/06)1

(Verejná služba - Dočasní zamestnanci - Prijatie do zamestnania - Skúšobné obdobie - Predĺženie skúšobného obdobia - Prepustenie na konci skúšobného obdobia - Povinnosť odôvodnenia - Právo na obhajobu - Zjavne nesprávne posúdenie - Morálne obťažovanie)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Cathy Sapara (Haag, Holandsko) (v zastúpení: G. Vandersanden a C. Ronzi, advokáti)

Žalovaný: Eurojust (v zastúpení: L. Defalque, advokát)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia Eurojust-u zo 6. júla 2005, ktorým sa žalobkyni ukončila jej zmluva dočasného zamestnanca ku koncu jej skúšobného obdobia, a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 165, 15.7.2006, s. 35.