Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu ze dne 24. června 2008 - Islamaj v. Komise

(Věc F-84/07)1

"Veřejná služba - Úředníci - Bývalí dočasní pracovníci odměňovaní z položky výzkum - Povýšení - Odebrání bodů ze ‚zásoby bodů' - Přechod úředníka z položky ‚výzkum' do položky ‚provoz' souhrnného rozpočtu"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce : Agim Islamaj (Grimbergen, Belgie) (zástupci: G. S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: C. Berardis-Kayser a L. Lozano Palacios, poté C. Berardis-Kayser a K. Herrmann, jako zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise o odebrání 38,5 bodu z žalobcovy zásoby bodů potřebných k povýšení, které nashromáždil jakožto dočasný zaměstnanec - Určení, že článek 2 rozhodnutí Komise o řízení o povýšení úředníků odměňovaných z položky "výzkum" souhrnného rozpočtu je protiprávní

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

A. Islamaj ponese dvě třetiny svých vlastních nákladů řízení.

Komise Evropských společenství ponese kromě svých vlastních nákladů řízení i jednu třetinu nákladů řízení A. Islamaje.

____________

1 - Úř. věst. C 235, 6.10.2007, s. 33.