Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 24. juni 2008 - Islamaj mod Kommissionen

(Sag F-84/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - tidligere midlertidigt ansatte aflønnet over forskningsmidlerne - forfremmelse - slettelse af forfremmelsespoints - en tjenestemands overførsel fra det generelle budgets forskningsbevillinger til driftsbevillingerne)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Agim Islamaj (Grimbergen, Belgien) (ved avocats G.S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved C. Berardis-Kayser og L. Lozano Palacios, dernæst ved C. Berardis-Kayser og K. Herrmann, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om at slette de 38,5 forfremmelsespoints, som sagsøgeren har optjent som midlertidigt ansat - påstand om, at artikel 2 i Kommissionens afgørelse om proceduren for forfremmelse af tjenestemænd, der er aflønnet over forskningsmidlerne i det generelle budget, kendes retsstridig

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Agim Islamaj bærer to tredjedele af sine egne omkostninger.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber bærer foruden sine egne omkostninger en tredjedel af Agim Islamajs omkostninger.

____________

1 - EUT C 235 af 6.10.2007, s. 33.