Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 24. juuni 2008. aasta otsus - Islamaj versus komisjon

(Kohtuasi F-84/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Endised ajutised ametnikud, kes olid palgatud teadusuuringute vahendite arvelt - Edutamine - Isiku "arvele" kantud punktide kustutamine - Ametniku üleminek uurimistegevuse arvelt rahastatavalt ametikohalt üldeelarvest rahastatavale ametikohale)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Agim Islamaj (Grimbergen, Belgia) (esindajad: advokaadid G. S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja L. Lozano Palacios, hiljem C. Berardis-Kayser ja K. Herrmann)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega kustutati hageja arvele kantud 38,5 punkti, mis ta oli kogunud ajutise teenistujana - Komisjoni otsuse üldeelarve teadusuuringute vahendite arvelt palgatud ametnike edutamismenetluse kohta artikli 2 õigusvastasuse tunnustamine

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta A. Islamaj kohtukuludest kaks kolmandikku tema enda kanda.

Mõista Euroopa Ühenduste Komisjonilt lisaks tema enda kohtukuludele välja ka kolmandik A. Islamaj kohtukuludest.

____________

1 - ELT C 235, 6.10.2007, lk 33.