Language of document :

Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku ta' l-24 ta' Ġunju 2008 - Islamaj vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-84/07)1

(Servizz Pubbliku - Uffiċjali - Ex membri tal-persunal temporanju mħallsa mill-fondi tar-riċerka - Promozzjoni - Tneħħija tal-punti mingħand ir-rikorrent - Trasferiment ta' uffiċjal minn xogħol li jaqa' taħt ir-riċerka għal xogħol li jaqa' taħt l-amministrazzjoni tal-baġit ġenerali)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Agim Islamaj (Grimbergen, il-Belġju) (rappreżentanti: G. S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis u É. Marchal, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: C. Berardis-Kayser u L. Lozano Palacios, sussegwentement minn C. Berardis-Kayser u K. Herrmann, bħala aġenti)

Suġġett

Annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tneħħi l-38,5 punt mingħand ir-rikorrenti li huwa akkumula bħala membru tal-persunal temporanju - Dikjarazzjoni ta' l-illegalità ta' l-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar il-proċedura ta' promozzjoni ta' l-uffiċjali mħallsa mill-fondi "Riċerka" tal-baġit ġenerali.

Dispożittiv

Ir-rikors huwa miċħud.

A. Islamaj għandu jbati ż-żewġ terzi ta' l-ispejjeż tiegħu.

Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej għandha tbati, barra l-ispejjeż tagħha, terz ta' l-ispejjeż ta' A. Islamaj.

____________

1 - ĠU C 235, 06.10.2007, p.33.