Language of document :

Personaldomstolens dom av den 24 juni 2008 - Agim Islamaj mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål F-84/07)(1)

(Personaldomstolen - Tjänstemän - Tidigare tillfälligt anställda som avlönas genom anslag för forskning - Befordran - Indragna ryggsäckspoäng - En tjänstemans övergång från att få lön från forskningsbudgeten till att få lön från den allmänna budgeten)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Agim Islamaj (Grimbergen, Belgien) (ombud: advokaterna G. S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: inledningsvis företrädd av C. Berardis-Kayser och L. Lozano Palacios, därefter av C. Berardis-Kayser och K. Herrmann, samtliga i egenskap av ombud)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att dra in sökandens 38,5 ryggsäckspoäng som denne samlat på sig som tillfälligt anställd - Fastställande av att artikel 2 i kommissionens beslut om befordringsförfarandet för tjänstemän som får sin lön från forskningsbudgeten inom den allmänna budgeten är rättsstridig.

Domslut

Talan ogillas.

Agim Islamaj ska bära två tredjedelar av sin rättegångskostnad.

Europeiska gemenskapernas kommission ska bära sin rättegångskostnad och ersätta en tredjedel av Agim Islamajs rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 235, 6.10.2007, s. 33.