Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 4.9.2008 - Lafili v. komissio

(Asia F-22/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 723/2004 voimaantulo - Henkilöstösääntöjen 44 ja 46 artikla - Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII oleva 7 artikla - Ylennys - Luokittelu - Voimaantuloajankohdan kerroin)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Paul Lafili (Genk, Belgia) (edustajat: asianajajat G. Vandersanden ja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall, H. Kraemer ja K. Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja luokiteltiin palkkaluokkaan AD 13, palkkatasolle 5 ja joka sisältyi henkilöstön ja hallinnon pääosaston 11.5.2006 tekemään ilmoitukseen sekä kesäkuun 2006 ja sitä seuraaviin palkkatodistuksiin, siltä osin kuin tällä päätöksellä ei noudatettu erityisesti henkilöstösääntöjen 44 ja 46 artiklaa eikä mainittujen henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevaa 7 artiklaa

Tuomiolauselma

Euroopan yhteisöjen komission henkilöstön ja hallinnon pääosastoon kuuluvan urarakenteesta, arvioinnista ja ylennyksistä vastaavan yksikön A 6 päällikön 11.5.2006 tekemä päätös kumotaan.

Paul Lafili vastaa puolesta omia oikeudenkäyntikulujaan.

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan puolet Lafilin oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 95, 28.4.2007, s. 59.