Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. szeptember 4-i ítélete - Lafili kontra Bizottság

(F-22/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - A 723/2004/EK, Euratom rendelet hatálybalépése - A személyzeti szabályzat 44. és 46. cikke - A személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 7. cikke - Előléptetés - Besorolás - Szorzótényező)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Paul Lafili (Genk, Belgium) (képviselők: G. Vandersanden és L. Levi ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Curral, H. Kraemer és K. Herrmann meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság (DG ADMIN) 2006. május 11-i feljegyzésében, valamint a felperes 2006. júniusi és azt követő illetményelszámolásaiban szereplő, a felperesnek az AD 13-as besorolási fokozat 5. fizetési fokozatába történő besorolásáról szóló határozat annyiban történő megsemmisítése, amennyiben e határozat sérti a tisztviselői személyzeti szabályzat 44. és 46. cikkét, valamint a személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 7. cikkét

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Közösségek Bizottsága Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóságának A 6, Előmeneteli rendszer, értékelés és előléptetés egysége vezetőjének 2006. május 11-i határozatát.

P. Lafili maga viseli saját költségeinek felét.

Az Európai Közösségek Bizottsága maga viseli saját költségeit, és a Közszolgálati Törvényszék kötelezi a Bizottságot a P. Lafilinél felmerült költségek felének viselésére.

____________

1 - HL C 95., 2007.4.28., 59. o.