Language of document :

2008 m. rugsėjo 4 d. Tarnautojų teismo sprendimas byloje Lafili prieš Komisiją

(Byla F-22/07)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 723/2004 įsigaliojimas - Pareigūnų tarnybos nuostatų 44 ir 46 straipsniai - Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 7 straipsnis - Pareigų paaukštinimas - Klasifikavimas - Daugiklis)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Paul Lafili (Genkas, Belgija), atstovaujamas advokatų G. Vandersanden ir L. Levi

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama J. Currall, H. Kraemer ir K. Herrmann

Dalykas

Sprendimo priskirti ieškovą į AD 13 lygį ir suteikti 5 pakopą, pateikto 2006 m. gegužės 11 d. Personalo ir administracijos generalinio direktorato rašte bei 2006 m. birželio mėn. darbo užmokesčio lapelyje ir vėlesniuose darbo užmokesčio lapeliuose, panaikinimas tiek, kiek šiuo sprendimu pažeidžiami Pareigūnų tarnybos nuostatų 44 ir 46 straipsniai bei jų XIII priedo 7 straipsnis

Sprendimo rezoliucinė dalis

Panaikinti 2006 m. gegužės 11 d. Europos Bendrijų Komisijos Personalo ir administracijos generalinio direktorato A 6 skyriaus "Karjeros sistema, vertinimas ir paaukštinimas" vadovo sprendimą.

P. Lafili padengia pusę savo bylinėjimosi išlaidų.

Europos Bendrijų Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir pusę P. Lafili patirtų bylinėjimosi išlaidų.

____________

1 - OL C 95, 2007 4 28, p. 59.