Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 4. septembra spriedums - Lafili/Komisija

(lieta F-22/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Regulas (EEK, Euratom) Nr. 723/2004 stāšanās spēkā - Civildienesta noteikumu 44. un 46. pants - Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 7. pants - Paaugstināšana amatā - Klasificēšana - Reizināšanas koeficients

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Paul Lafili, Genk (Beļģija) (pārstāvji - G. Vandersanden un L. Levi, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall, H. Kraemer un K. Herrmann)

Priekšmets

Lēmuma klasificēt prasītāju AD 13 pakāpes 5 līmenī, kas ietverts DG ADMIN 2006. gada 11. maija piezīmē un 2006. gada jūnija algas lapā, kā arī turpmākajās algas lapās, atcelšana, jo šis lēmums pārkāpj Civildienesta noteikumu 44. un 46. pantu, kā arī Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 7. pantu

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Kopienu Komisijas "Personāla un administrācijas" ģenerāldirekcijas "Karjeras struktūras, novērtējuma un paaugstināšanas" A 6 nodaļas vadītāja 2006. gada 11. maija lēmumu;

    Lafili sedz pusi no saviem tiesāšanās izdevumiem pats;

Eiropas Kopienu Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati un atlīdzina pusi no Lafili tiesāšanās izdevumiem.

____________

1 - OV C 95, 28.04.2007., 59. lpp.