Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 4 septembrie 2008 - Lafili/Comisia

(Cauza F-22/07)1

[Funcţie publică - Funcţionari - Intrarea în vigoare a Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 723/2004 - Articolele 44 și 46 din statut - Articolul 7 din anexa XIII la statut - Promovare - Încadrare - Factor de multiplicare]

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Paul Lafili (Genk, Belgia) (reprezentanţi: G. Vandersanden și L. Levi, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: J. Currall, H. Kraemer și doamna K. Herrmann, agenţi)

Obiectul

Anularea deciziei de încadrare a reclamantului în gradul AD 13, treapta 5, inclusă într-o notă a DG ADMIN din 11 mai 2006 și în fișa de salariu din iunie 2006 și în fișele de salariu ulterioare în măsura în care această decizie încalcă în principal articolele 44 și 46 din Statutul funcționarilor, precum și articolul 7 din anexa XIII la statutul menţionat

Dispozitivul

Anulează decizia șefului unităţii A 6 "Structura carierelor, evaluare și promovare" a Direcţiei generale Personal și Administraţie a Comisiei Comunităţilor Europene din 11 mai 2006.

Domnul Lafili suportă jumătate din propriile cheltuieli de judecată.

Comisia Comunităţilor Europene suportă propriile cheltuieli de judecată și jumătate din cheltuielile efectuate de domnul Lafili.

____________

1 - JO C 95, 28.4.2007, p. 59.