Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence z dne 4. septembra 2008 - Lafili proti Komisiji

(Zadeva F-22/07)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Začetek veljavnosti uredbe (EGS, Euratom) št. 723/2004 - Člena 44 in 46 Kadrovskih predpisov - Člen 7 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom - Napredovanje - Uvrstitev - Množitelj)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Paul Lafili (Genk, Belgija) (zastopnika: G. Vandersanden in L. Levi, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: J. Currall, H. Kraemer in K. Herrmann, zastopniki)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe o uvrstitvi tožeče stranke v naziv AD 13, plačilni razred 5, kot izhaja iz obvestila GD ADMIN z dne 11. maja 2006 in iz plačilnega lista za junij 2006 ter nadaljnjih plačilnih listov, ker ta odločba krši predvsem člena 44 in 46 Kadrovskih predpisov za uradnike in člen 7 Priloge XIII k navedenim kadrovskim predpisom.

Izrek sodbe

1)    Odločba vodje oddelka A 6 "Karierna struktura, ocenjevanje in napredovanje" generalnega direktorata "Osebje in uprava" Komisije Evropskih skupnosti z dne 11. maja 2006 se razglasi za nično.

2)    P. Lafili nosi polovico svojih stroškov.

3)    Komisija Evropskih skupnosti nosi svoje stroške in polovico stroškov, ki jih je priglasil P. Lafili.

____________

1 - UL C 95, 28.4.2007, str. 59.