Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 8. října 2008 - Barbin v. Parlament

(Věc F-44/07)1

(Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Udělování bodů za zásluhy v Evropském parlamentu - Protiprávnost pokynů upravujících toto udělování - Srovnání zásluh)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Florence Barbin (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: A. Lukošiūtė a R. Ignǎtescu, poté C. Burgos, A. Lukošiūtė a R. Ignǎtescu, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí ze dne 16. října 2006 udělit žalobkyni jeden bod za zásluhy za hodnotící období 2005, a jednak určení, že bod I.2 písm. c) "Prováděcích opatření týkajících se udělování bodů za zásluhy a pro povýšení" Evropského parlamentu ze dne 10. května 2006 je protiprávní

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 155, 7.7.2007, s. 45.