Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 8. oktober 2008 - Barbin mod Parlamentet

(Sag F-44/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - tildelingsprocedure vedrørende point for fortjenester i Europa-Parlamentet - ulovlige retningslinjer i denne procedure - sammenligning af fortjeneste)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Florence Barbin (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved A. Lukošiūtė og R. Ignătescu, som befuldmægtigede, derefter ved C. Burgos, A. Lukošiūtė og R. Ignătescu, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels annullation af afgørelsen af 16. oktober 2006 om tildeling af et point for fortjeneste i forfremmelsesåret 2005, dels at det fastslås, at punkt I.2, litra c), i "Vejledning vedrørende proceduren for tildeling af fortjeneste - og forfremmelsespoints" af 10. maj 2006 er ugyldig.

Konklusion

Europa-Parlamentet frifindes

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 155 af 7.7.2007, s. 45.