Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 8. oktoobri 2008. aasta otsus - Florence Barbin versus Euroopa Parlament

(Kohtuasi F-44/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine - Teenetepunktide andmise menetlus Euroopa Parlamendis - Seda menetlust reguleerivate juhiste õigusvastasus - Teenete võrdlev hindamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Florence Barbin (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: A. Lukošiūtė ja R. Ignătescu, hiljem C. Burgos, A. Lukošiūtė ja R. Ignătescu)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada 16. oktoobri 2006. aasta otsus, millega hageja anti üks teenetepunkt 2005. aasta edutamise raames ning teiseks nõue tunnistada õigusvastaseks Euroopa Parlamendi 10. mai 2006. aasta "Teenete- ja edutamispunktide andmise rakendusmeetmete" punkti I.2 alapunkt c.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 155, 7.7.2007, lk 45.