Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 8.10.2008 - Barbin v. parlamentti

(Asia F-44/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Euroopan parlamentin soveltama ansiopiesteiden myöntämismenettely - Tätä menettelyä koskevien ohjeiden lainvastaisuus - Ansioiden vertailu)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Florence Barbin (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: aluksi A. Lukošiūtė ja R. Ignătescu, sittemmin C. Burgos, A. Lukošiūtė ja R. Ignătescu)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä 16.10.2006 tehdyn päätöksen kumoaminen, jolla kantajalle myönnettiin vuoden 2005 ylennyskierroksella yksi ansiopiste, ja toisaalta Euroopan parlamentin 10.5.2006 toteuttamien "Ansio- ja ylennyspisteiden myöntämistä koskevien soveltamistoimenpiteiden" I.2 kohdan c alakohdan toteaminen lainvastaiseksi

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 155, 7.7.2007, s. 45.