Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. október 8-i ítélete - Barbin kontra Parlament

(F-44/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - Az érdempontok odaítélésére vonatkozó eljárás az Európai Parlamentnél - Az ezen eljárásra vonatkozó utasítások jogellenessége - Az érdemek összehasonlító vizsgálata)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Florence Barbin (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: A. Lukošiūtė és R. Ignătescu meghatalmazottak, később: C. Burgos, A. Lukošiūtė és R. Ignătescu meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a kinevezésre jogosult hatóság 2006. október 16-i, a felperesnek a 2005-ös előléptetési időszakra egy érdempontot juttató határozatának megsemmisítése, másrészt az Európai Parlament 2006. május 10-i, "Az érdempontok odaítélésére és az előléptetésre vonatkozó végrehajtási intézkedések" I.2. pontjának c) alpontja jogellenességének megállapítása.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 155., 2007.7.7., 45. o.