Language of document :

2008 m. spalio 8 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Barbin prieš Parlamentą

(Byla F-44/07)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Paaukštinimas - Nuopelnų balų skyrimo procedūra Europos Parlamente ( Šią procedūrą reglamentuojančių instrukcijų neteisėtumas - Nuopelnų palyginimas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Florence Barbin (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujama advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir É. Marchal

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas iš pradžių A. Lukošiūtės ir R. Ignătescu, vėliau C. Burgos, A. Lukošiūtės ir R. Ignătescu

Dalykas

2006 m. spalio 16 d. Sprendimo paskirti ieškovei vieną nuopelnų balą pagal 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūrą panaikinimas ir 2006 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento "Taisyklių dėl nuopelnų balų skyrimo ir paaukštinimo" I.2 punkto c papunkčio paskelbimas neteisėtu.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 155, 2007 7 7, p. 45.