Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 8 octombrie 2008 - Barbin/Parlamentul European

(Cauza F-44/07)1

(Funcție publică - Funcționari - Promovare - Procedura de atribuire a punctelor de merit în cadrul Parlamentului European - Nelegalitatea instrucțiunilor care reglementează această procedură -Analiză comparativă a meritelor)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Florence Barbin (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: A. Lukošiūtė și R. Ignătescu, ulterior C. Burgos, A. Lukošiūtė și R. Ignătescu, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, anularea Deciziei din 16 octombrie 2006 prin care i s-a acordat reclamantei un punct de merit pentru exercițiul de promovare 2005 și, pe de altă parte, declararea nelegalității punctului I.2 litera (c) din "Măsurile de aplicare privind atribuirea punctelor de merit și promovarea" ale Parlamentului European din 10 mai 2006.

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 155, 7.7.2007, p. 45.