Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 8. októbra 2008 - Barbin/Parlament

(vec F-44/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Prideľovanie bodov za zásluhy v Európskom parlamente - Nezákonnosť vykonávacích opatrení týkajúcich sa povýšenia - Porovnávanie zásluh)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Florence Barbin (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: A. Lukošiūtė a R. Ignătescu, neskôr C. Burgos, A. Lukošiūtė a R. Ignătescu, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu zo 16. októbra 2006 o pridelení jedného bodu žalobkyni za zásluhy v rámci povyšovania za rok 2005 a na druhej strane vyhlásenie bodu I.2 písm. c) "Vykonávacích opatrení týkajúcich sa povýšenia a prideľovania bodov za zásluhy" Európskeho parlamentu z 10. mája 2006 za nezákonné

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 155, 7.7.2007, s. 45.