Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 8 oktober 2008 - Barbin mot parlamentet

(Mål F-44/07)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Förfarandet för tilldelning av meritpoäng i Europaparlamentet - Fråga om anvisningarna för förfarandet är rättstridiga - Jämförelse av kvalifikationerna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Florence Barbin (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: inledningsvis A. Lukošiūtė och R. Ignătescu, därefter C. Burgos, A. Lukošiūtė och R. Ignătescu)

Saken

Dels ogiltigförklaring av beslutet av den 16 oktober 2006 att tilldela sökanden en meritpoäng i befordringsförfarandet år 2005, dels fastställande av att punkt I.2 c i Europaparlamentets "Tillämpningsbestämmelser om tilldelning av meritpoäng och om befordran" av den 10 maj 2006 är rättsstridig.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 155, 7.7.2007, s. 45.