Language of document :

Žaloba podaná dne 13. října 2008 - Ketselidou v. Komise

(Věc F-81/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Zoe Ketselidou (Brusel, Belgie) (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o zamítnutí žádosti podané žalobkyní ohledně přezkumu výpočtu odsloužených let započitatelných pro účely důchodu, která je nutno zohlednit při převodu jejích nároků na důchod nabytých v Řecku do režimu Společenství.

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí ze dne 10. ledna 2008, kterým OOJ zamítl žádost podanou žalobkyní ohledně přezkumu výpočtu odsloužených let, která nabyla v důchodovém režimu orgánů Evropských společenství poté, co řecké pojišťovny převedly její důchodové nároky;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________