Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 13. oktobrī - Ketselidou/Komisija

(lieta F-81/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Zoe Ketselidou, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - S. Pappas, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru noraidīta prasītājas prasība pārrēķināt pensijas iemaksu periodus, kas tiek ņemti vērā, pārceļot Grieķijā iegūtās tiesības uz pensiju uz Kopienu sistēmu

Prasītājas prasījumi:

atcelt 2008. gada 10. janvāra lēmumu, ar kuru iecēlējinstitūcija noraidīja prasītājas iesniegto prasību pārrēķināt pensijas iemaksu periodus, kas viņai tiek ieskaitīti Eiropas Kopienu iestāžu pensiju sistēmā pēc tam, kad Grieķijas kases ir pārcēlušas šīs tiesības;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________