Language of document :

Beroep ingesteld op 13 oktober 2008 - Ketselidou / Commissie

(Zaak F-81/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Zoe Ketselidou (Brussel, België) (vertegenwoordiger: S. Pappas, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit houdende afwijzing van verzoeksters verzoek om herziening van de berekening van de pensioenjaren die in aanmerking moeten worden genomen bij de overdracht van de in Griekenland verworven pensioenrechten naar de regeling van de Gemeenschap

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het TABG van 10 januari 2008 houdende afwijzing van verzoeksters verzoek om herziening van de berekening van de pensioenjaren die zij bij de pensioenregeling van de instellingen van de Europese Gemeenschappen heeft verkregen na de overdracht van haar bij de Griekse pensioenfondsen verkregen rechten;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten van de procedure.

____________